Tokyo Underground T04 – Akinobu Uraku – ACHETER OCCASION – 23/02/2006

Tokyo Underground T04

  • Auteur: Akinobu Uraku
  • Editeur: Taifu Comics
  • Collection: Taifu Shonen
  • Date de parution: 23/02/2006
  • EAN13: 9782351800300
  • Genre: MANGAS / MANHWA / MAN HUA
  • Langue: francais